Värdeerbjudande

Vi är mästare på allt inom ekonomi, nedan hittar du några områden vi är lite extra bra på.

Effektiva och behovsanpassade ekonomitjänster

Vi hjälper företag att effektivisera sin redovisning och ekonomiadministration. Som kund hos oss får du alltid en behovsanpassad lösning, som utgår från dina specifika behov. Hur mycket du gör själv, och hur mycket du överlåter till oss är helt upp till dig. Vi arbetar i dag i nästan uteslutande i det molnbaserade programmet Fortnox, vilket ger en oerhörd flexibilitet. Du som kund väljer själv vilka delar i systemet du ska ha tillgång till, och vad du själv ska göra. Självklart är vi beredda att arbeta i andra system, om det är vad du som kund önskar och behöver. För vissa kunder gör vi det redan i dag.

LÖPANDE BOKFÖRING

Detta kan betraktas som ”kärnan” i de tjänster vi tillhandahåller. I den löpande bokföringen redovisas alla ekonomiska händelser i bolaget, och det ska enligt bokföringslagen ske ”så snart det kan ske”. Vi hanterar allt löpande arbete så som bokföring, kund- och leverantörsreskontra, attestflöde, in- och utbetalningar, påminnelse- och inkassohantering samt momsredovisning. Vi gör avstämningar och skickar rapporter utifrån dina behov som kund.

LÖNEADMINISTRATION

Vi hjälper ditt företag att hantera lönerna för er personal. Tillsammans med hantering av alla de avvikelser som förekommer när det gäller löner, utlägg, reseräkningar och förmåner ansvarar vi även för myndighetsrapportering såsom pensionsrapportering och månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå.

Bokslut

Vi hanterar hela bokslutsprocessen. När allt är på plats i form av avskrivningar, periodiseringar, periodiseringsfond, koncernbidrag och skatteberäkning utarbetar vi årsredovisning och årsstämmoprotokoll samt avslutar med att göra er bolagsdeklaration. Har ditt bolag revisor sköter vi självklart även all kontakt med denna. Och slutligen hanterar vi inlämning av erforderliga dokument till Bolagsverket.

DEKLARATIONER

Förutom moms och arbetsgivardeklarationer upprättar vi även inkomstdeklarationer för både företag och privatpersoner. För ett effektivt arbete görs deklarationen i dag vanligtvis helt elektroniskt, vilket underlättas om vi utsetts som deklarationsombud för bolaget. Vid behov och efter önskemål hanterar vi även upprättande av preliminär inkomstdeklaration så att den av företaget erlagda F-skatten är rimlig i förhållande till bedömt resultat för bolaget.

EKONOMISTYRNING

Som redovisningsbyrå hjälper vi inte enbart till med löpande bokföring och att upprätta de rapporter som myndigheterna kräver. Vi hjälper självklart även dig som kund att ta fram de underlag som behövs internt i bolaget för att styra utvecklingen och fatta rätt beslut. Budget, kassaflödeprognos, projektuppföljning, exemplen på vad som efterfrågas är många. När det gäller detta är behovet helt unikt för varje enskilt företag.

SKATTERÅDGIVNING

Vi hjälper företag att inom gällande regelverk minimera skattebelastningen. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där både företagets och ägarens ekonomi beaktas. I detta arbete beaktas olika komponenter, t e x korrekta periodiseringar, överavskrivningar, avsättning till periodiseringsfond, koncernbidrag, och räntefördelning. Även förändring av bolagsstrukturen och bolagspaketering av fastigheter kan aktualiseras.

BOLAGSBILDNING

När ett nytt bolag ska startas är det mycket att ha koll på. Vi hanterar alla formella delar i denna process, så att du som kund kan koncentrera dig på att utveckla och förverkliga din affärsidé. Vi hjälper till att bilda bolaget, se till att det registreras för F-skatt, moms och vad som mer är aktuellt hos Skatteverket och andra myndigheter.

LIKVIDATIONER

Vi hjälper dig att avveckla ditt företag genom fusion eller likvidation, beroende på vad som är mest lämpligt i din situation. Vi tillhandahåller en likvidator till ditt bolag som hanterar hela processen, vilken tar 7 – 10 månader att genomföra. Orsaken till tidsutdräkten är lagkravet om kallelse på okända borgenärer, vilken alltid har en ”väntetid” på 6 månader.

AFFÄRSUTVECKLING​

Värdeskapande affärsutveckling innebär för oss på Outbrave Finance att vi aktivt och dedikerat arbetar för att öka värdet i våra kunders affär genom innovation, effektivitet och anpassning till marknadens behov. Vi genomlyser värdekedjan från a till ö, framtidssäkrar er affärsmodell, vilket ger nycklar och verktyg för strategisk och uthållig tillväxt, samtidigt som ni som kund får rätt förutsättningar att utveckla långsiktiga och lönsamma relationer med era medarbetare, kunder och övriga intressenter.

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM AFFÄRSEKONOMI​

En utbildning i affärsekonomi tillsammans med oss på Outbrave Finance fokuserar på att ge er de kunskaper och färdigheter som behövs för att driva och utveckla ert bolag. Det inkluderar förståelse för ekonomiska principer, förmågan att hitta rätt information i ekonomiska rapporter, att arbeta med nyckeltal för uppföljning och att ta fram ekonomiska underlag för strategisk planering. Våra utbildningar ska inte bara ge er teoretiska kunskaper, utan innebär också tillämpade övningar och att ni förses med verktyg att använda i det dagliga arbetet i ert bolag.

Vill du veta mer vad vi kan göra för ert företag?

Är ert företag i behov av hjälp med redovisning eller andra ekonomitjänster? Tveka inte att kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med!